1. dixergent:

L̨̻̹͖̠̗͉͕ I̢͔̪͍̺ ̙̝̖͙̰̳̝F̪͚͓̗̺ ̴̭̲Ę̲͉̤ ̡̤̱̬ͅ ̟̥ ̤C̯͝ ̷̟̗O̝̩̰ ͍̬̣̱̲͍Ų̳̟͔̤̱ ̙̖̱̰͠Lͅ ̢͖͍̥̻̜ͅD͈͔͓̬ ͏͈ ͈̹͍B͍̮͓̻̦̼̠͝ ̮̝̣̼̙͓E̤͎̝̞̠̥ ̜̜̗̬̲̳͞ͅ ̩̹̙̻̟͜ͅͅS̨͍̣O͕̼̠̣͍̯ ͍̥̹͉̥͡M͉͍͈̫͚̦͚ ҉̹̖̦̥͔̘̻U͏͖͚ ͔͔͉̮ͅC̰̤̣͍ ̴̦̠̲̙H̫̜̖̤̬̼ ̨̳̹̹̜̹̟ ͝ͅͅ ̮͇M̥̼ ̬̩̣̻͙̳O ͇̯̙̞̟̹̬R͠ ̬̰̙̰̥̬̖E̲̲ ̝̭̳̥͓͓ ̡̦̙͓̰͈ ͔͔͉͖̣Ẉ́ ͎̳̻̯͜I̞͍͎̙͝ ̛͉̦̠̱ͅͅT̨ ̲̰Ḥ ̺͙̠͉̣ ̗͞ ͙͕̪Y͙̮̤̬ ̟O̫̹̫͕ͅ ̡͚͎̼̖͍̺̜U͔̲̟̳ ͍̯̟̘̜̞̖͡

    dixergent:

    L̨̻̹͖̠̗͉͕ I̢͔̪͍̺ ̙̝̖͙̰̳̝F̪͚͓̗̺ ̴̭̲Ę̲͉̤ ̡̤̱̬ͅ ̟̥ ̤C̯͝ ̷̟̗O̝̩̰ ͍̬̣̱̲͍Ų̳̟͔̤̱ ̙̖̱̰͠Lͅ ̢͖͍̥̻̜ͅD͈͔͓̬ ͏͈ ͈̹͍B͍̮͓̻̦̼̠͝ ̮̝̣̼̙͓E̤͎̝̞̠̥ ̜̜̗̬̲̳͞ͅ ̩̹̙̻̟͜ͅͅS̨͍̣O͕̼̠̣͍̯ 
    ͍̥̹͉̥͡M͉͍͈̫͚̦͚ ҉̹̖̦̥͔̘̻U͏͖͚ ͔͔͉̮ͅC̰̤̣͍ ̴̦̠̲̙H̫̜̖̤̬̼ ̨̳̹̹̜̹̟ ͝ͅͅ ̮͇M̥̼ ̬̩̣̻͙̳O ͇̯̙̞̟̹̬R͠ ̬̰̙̰̥̬̖E̲̲ ̝̭̳̥͓͓ ̡̦̙͓̰͈ ͔͔͉͖̣Ẉ́ ͎̳̻̯͜I̞͍͎̙͝ ̛͉̦̠̱ͅͅT̨ ̲̰Ḥ ̺͙̠͉̣ ̗͞ ͙͕̪Y͙̮̤̬ ̟O̫̹̫͕ͅ ̡͚͎̼̖͍̺̜U͔̲̟̳ ͍̯̟̘̜̞̖͡

    Reblogged from: shingexinokyojin

SAVED URL

Paper theme built by Thomas